IV. Quy định


1. Quy định mã lỗi chung

ERROR CODECodeMô tả
SYSTEM_ERROR500Lỗi dịch vụ, liên hệ bộ phận liên quan để xử lý
SERVER_MAINTENANCE501Server đang bảo trì
INVALID_PARAMS400Dữ liệu yêu cầu không hợp lệ
INVALID_TOKEN401AccessToken chứng thực yêu cầu không hợp lệ
INVALID_PARAMS422Tham số truyền vào không hợp lệ
REQUEST_SUCCESS1000Yêu cầu thành công
REQUEST_FAIL1001Yêu cầu thất bại, kèm theo message trong data để thông báo lý do lỗi thất bại
REQUEST_REFUSED1002Yêu cầu bị từ chối vì 1 số lý do bảo mật

2. Danh sách phương thức thanh toán

payCodePhương ThứcMô tả
PAYMEVí PayMESố dư ví PayME hoặc TKNH có liên kết với ví PayME
ATMATM nội địa
ALIPAY_DIRECTAlipay offline
ALIPAY_ECOMMERCEAlipay online
MANUAL_BANKChuyển khoản ngân hàng
VN_PAYQR code ngân hàng
LIQUID_XNAPXNAP
LIQUID_MAY_BANKM2U SG
LIQUID_THAI_QRThai QR
CREDITThẻ tín dụng