I. Giới thiệu chung


1. Giới thiệu:

PayME Link là cổng thanh toán trực tuyến cho phép thực hiện thanh toán với nhiều PTTT phổ biến, hỗ trợ nhiều hình thức tích hợp. cung cấp giải pháp thanh toán toàn diện cho các ứng dụng web, mobile, máy pos.

2. Mục đích:

Tài liệu này mô tả kết nối cung cấp dịch vụ thanh toán cho ứng dụng của Merchant thông qua cổng thanh toán PayME.

3. Đối tượng sử dụng:

Tài liệu này mô tả kết nối cung cấp dịch vụ thanh toán cho ứng dụng của Merchant thông qua cổng thanh toán PayME.

4. Nhân sự hỗ trợ:

Đầu mốiEmailTelegramZaloSkype
Kỹ thuậtpaymetech@paymevn@thuonghh0909000200hohoangthuong

5. Thuật ngữ viêt tắt:

Thuật ngữDescription
PPGPayME payment gateway
MerchantDoanh nghiệp
StoreCửa hàng, Điểm giao dịch
PPG TransactionMã giao dịch của PPG
Partner TransactionMã giao dịch của Merchant
AccessTokenChứng thực tính hợp lệ của các yêu cầu gửi lên từ Merchant
IPN(Instant Payment Notification), Thông báo kết quả giao dịch thanh toán cho Merchant