banner
artboards

Giải pháp

PayME SDK

PayME SDK là bộ thư viện để các app có thể tương tác với PayME Platform. PayME SDK bao gồm các chức năng chính như sau: Hệ thống đăng nhập, eKYC thông qua tài khoản ví PayME. Hỗ trợ app lấy thông tin số dư ví PayME. Chức năng nạp rút từ ví PayME.

Giải pháp

Chi hộ

Merchant có thể tạo lệnh chi tiền từ nguồn là số dư merchant/ ví doanh nghiệp đến ví PayME/tài khoản ngân hàng/thẻ ATM.

Dịch vụ chi hộ cung cấp giải pháp chi tiền đơn giản, nhanh chóng, nhận tiền tức thời 24/7. Lịch sử giao dịch sẽ được lưu lại, đảm bảo tra cứu hiệu quả, an toàn và bảo mật.

chi-ho